TEHNIČKA ZAŠTITA

Tehnička Zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno štite ljudi i njihova imovina, a provodi se tehničkim sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite kojima je osnovna namjena sprečavanje protupravnih radnji usmjerenim prema štićenim osobama ili imovini koja se štiti.

Sledećih 18 pitanja je za polaznike zaštitara Fizičke Zaštite:

1. Zaštita od iznenadnog i protivpravnog napada

Da bi izvršili adekvatnu zaštitu lica ili objekta kojeg osiguravamo potrebno je izvršiti najmanje dvije vrste procjena i to: Procjena eventualnog napadača ( mjesto, vrijeme, intezitet napada i sve ono što se odnosi na napadača), procjena mogućnosti da se izbjegne napad (promjena navika, promjena ruta kretanja i dr.)

2. Kako funkcioniše zaštitna odjeća

Prvenstveno se odnosi na odjeću koja je namijenjena za zaštitu od ispaljenih zrna iz metaka. Odjeća koja je namijenjena za zaštitu od ispaljenih zrna i metaka, čija je brzina manja od 250m/s je sačinjena od sitnih jakih vlakanaca koja su međusobno isprepletena i nabijena. Ova vlakna imaju zadatak da udarnu energiju, koja je najveća u tački dodira zrna i zaštitne odjeće, apsorbuju i rašire po čitavoj površini zaštitne odjeće. Odjeća koja je namijenjena za zaštitu od ispaljenih zrna iz metka, čija je brzina veća od 250m/s , pored ovih vlakanaca može sadržati keramičke ili čelične pločice.

3. Zaštita na radnim mjestima

Regulisana je zakonom o zaštiti na radu. Neka od ličnih sredstava za zaštitu na radnim mjestima su: šljemovi, kacige, naočale, antifoni, maske, rukavice, odjeća, obuća i dr.

4. Odbrambena lampa

Koristi se za privremeno onesposobljavanje napadača. Model AL 22 daje jačinu svjetlosti od 100 000 luksa. Težina je oko 750 grama i dužina je 22,5cm. Aktivira se pritiskom na prekidač, radi na električnu energiju koju crpi iz baterija koje su smještene u tijelu lampe.

5. Papar sprej i UZ generator

Papar sprej je hemijsko jedinjenje koje se koristi za privremeno onesposobljavanje napadača. Pakuje se u bočicama poput dezodoransa. Koristi se na taj način što će mo bocu usmjeriti prema na padaču i nastojati da sadržaj ubrizgamo napadaču u predio lica. Kod napadača izaziva suzenje i kašalj. UZ Generator se koristi za odbranu od napada životinja. Proizvodi zvuk visoke frekvencije i ljudski mozak ga nemože registrovati, dok ga životinjski mozak registruje i izaziva strah i zebnju kod životinja.

6. Tašna za čuvanje dragocijenosti

Je uređaj namijenjen za čuvanje i nošenje dragocijenosti. Opremljena je urađajima tehničke zaštite od kojih su najpoznatiji: Uređaj za detekciju nedozvoljenog pokreta, model SB 100 ima elektro-šok uređaj koji se nalazi u ručki tašne i aktivira se putem daljinskog upravljača, a prilikom aktiviranja ispušta napon od 100 000 volti.

7. Zaštita hendikepiranih osoba

Najefikasniji način zaštite hendikepiranih osoba je obezbjeđenje stalno prisutnog čuvara. To je skupa metoda pa se često pribjegava smještaju takvih osoba u ustanove nemjenjene za zaštitu i njegu hendikepiranih osoba. Objekte tih ustanova ćemo opremiti uređajima i sredstvima tehničke zaštite: uređaj za otvaranje i zatvaranje vrata i prozora, video nadzorom, uređajem sa određenim mikročipom koji se stavlja na osobe i dr.

8. Metaldetektorska vrata

Namjenjena za brzo otkrivanje prisutstva metala kod lica. Postavljaju se na mjesta gdje je veliki protok lica. Konstruktivni element koji vrši detekciju metala se naziva samobalansirajući antenski senzor. Model DP 3 je lahko prenosiv i to se smatra kao njegova prednost. Kada detektuje metal mogu se aktivirati zvični i svjetlosni signali.

9. Uređaj za registraciju pokreta

Je uređaj koji se sastoji pd prijemnika i predajnika i može bit priključen na svjetlosni ili zvučni alarm.

10. Kontrola prostora

Se vrši radi sprečavanja bilo kakve protivpravne radnje u tom prostoru. Može se vršiti: tehničkom , fizičkom ili kombinovanom zaštitom. U pogledu vremena može se vršit: stalno i povremeno.

11. Sredstva za gašenje požara

Djeluju na tri principa: gušenje, hlađenje i gašenje antikatalitičkim sredstvima.

Razlikujemo pet klasa požara i to :

- Požari čvrstih materija
- Požari zapaljivih tečnosti
- Požari zapaljivih gasova
- Požari lakih metala i njihovih legura
- Požari uređaja pod električnim naponom

Prema agregatnom stanju možemo ih podjeliti na: tečna, čvrsta i gasovita

12. Sredstva za suho gašenje požara

Namjenjena su za gašenje požara uređaja pod električnim naponom i najpoznatiji predstavnici su: suhi prah i CO2

13. Gasovita sredstva za gašenje požara

Namjenjena su za gašenje požara u zatvorenim prostorima i najpoznatiji predstavnici su: neki haloni i neki inertni gasovi

14. Javljači požara i sistem za dojavu požara

Mogu reagovati na :

- Dim ( promjenu sastava zraka ),
- temperaturu ( maksimalnu ili naglu promjenu temperature u jedinici vremena)
- infracrvene zrake koje nastaju u plamenu

15. Uređaji za automatsko gašenje požara

Najpoznatiji su sprinkler i drecer koji mogu koristiti tečna i gasovita sredstva za gašenje požara. Mogu se aktivirati mehanički, elektronski i kombinovano.

16. Prijenosni detektor laži-analizator glasa

Vrši analizu mikrodrhtaja u glasu i na svom displeju prezentira dali osoba govori istinu ili ne.

17. Zaštita od eksplozija i havarija

Vrste eksplozije su: Eksplozija u prostoru, explozije locirane iz fokusirane i jedne tačke.

Aktivnosti koje zaštitar poduzima da ne dođe do eksplozije i havarije su stalni obilasci štićenog prostora pri čemu će posebnu pažnju poklanjati ispravnosti svih vrsta instalacije i prisustvo neidentifikovanih predmeta, o čijem će prisustvu odmah obavještavati policiju i odgovornu osobu, izvršiti evakuaciju štićenog prostora i omogućavanje pristupa specijalističkim grupama i sl.

18. Kontrola kretanja vozila

Najefikasnije se vrši pomoću uređaja AJ 1800, kojise sastoji od prijemnika koji istovremeno prima signal sa deset predajnika i predajnika koji je opremljen baterijskim uređajem koji može raditi neprekidno 180 radnih dana.