PSIHOLOGIJA

Psihologija je nauka koja se bavi proučavanjem psihičkog života ljudi i životinja. Psihologija se bavi izučavanjem psihičkih procesa kao što su : emocije , mišljenje, učenje, pamćenje, motivacija itd, kao i izučavanjem njihovih fizičkih osobina kao što su navike, sposobnosti, stavovi, ličnotsti, potrebe itd...

CILJEVI I ZADACI PSIHOLOGIJE:

POSTOJI:

LJUDSKO PONAŠANJE ODREĐUJE:

TEHNIKE PSIHOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA:


Sociogram je grafički prikaz interpersonalnih odnosa.

Intevju je razgovor licem u lice, sadrži: živu riječ, razumijevanje informacija dvije osobe, motivisanost.

POSTOJE SLEDEĆE VRSTE INTERVJUA:

FAZE INTERVJUA:

Intervju traje 30-90 minuta.

Pažnja je upravljenost naše mentalne aktivnosti na ograničen broj draži.
Daltonizam je nesposobnost razlikovanja osnovnih boja.

VRSTE STRAHA:

Empatija je sposobnost saosjećanja druge osobe.

Emocionalna stabilnost - je sposobnost osobe da reaguje staloženo u opasnim i iznenadnim situacijama.

Faktori razvitka psihologije:

TEMPERAMENT Ličnosti je emocionalno svojstvo ličnosti koje se nasleđuje.Postoje:

KARAKTER Ličnosti je moralno svojstvo ličnosti - ne nasleđuje se - karakter se uči.
Vrste karaketer : Čvrst, Dobar, Slab , Loš

VSTE STRESA:

FAZE STRESA:


PTSP - Post-Traumatski-Stresni-Poremećaj su simptomi ponovljenog preživljavanja traumatskih događaja.

KOMUNIKACIJA: Dvosmjerna komunikacija-razgovor u oba smjera uz nastojanje da se razviju misli i osjećanja.

Postoje VERBALNA I NEVERBALNA komunikacija.

U neverbalnoj komunikaciji neverbalni znaci daju oko 93% spoznje.


Prostorna udaljenost - Intimna zona je do 50 cm.

Neuroza je najteža posljedica trajnih intezivnih frustracija.

Frenologija je nauka koja se bavi proučavanjem ličnosti na osnovu oblika lobanje.