Pitanja - Rukovanje Oružjem:
 1. OSNOVNA PODJELA ORUŽJA ?
  1. zračno, hladno, vatreno, resprskavajuće i oružje sa tetivom
  2. vatreno i hladno oružje
  3. vatreno, hladno, zračno i artiljerisko
 2. Pod pojmom vatreno oružje podrazumjevamo sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje rade na principu:
  1. Potiska zraka
  2. Gasa pod pritiskom
  3. Potiska barutnih gasova
 3. Mjere sigurnosti pri rukovanju oružjem dijelimo u dvije osnovne grupe i to:
  1. osnovna ili glavna pravila sigurnosti i opšta pravila sigurnosti
  2. pravila sgurnosti na strelištu i sigurnosti na dužnosti
  3. sigurnosti pri rukovanju i skladištenju oružja
 4. Pod pojmom rukovanje kratkim vatrenim oružjem podrazumjevamo:
  1. rastavljanje oružja
  2. održavanje oružja
  3. skup međusobno povezanih radnji
 5. Rukovanje vatrenim oružjem je :
  1. preciznost
  2. vještina
  3. održavanje
 6. Četvrto osnovno ili glavno pravilo sigurnosti pri rukovanju vatrenim oružjem glasi:
  1. ne drži prst na obaraču
  2. sva vatrena oružja se smatraju napunjenim
  3. budi siguran šta je meta i šta se nalazi iza mete
 7. Osnovni djelovi poluautomatskog pištolja marke Glock model 17 su:
  1. prednji i zadnji nišan, navlaka, incijalna kapsula, okvir i cijev
  2. cijev, rukohvat, obarač, navlaka i okvir
  3. okvir, rukohvat sa mehanizmom za okidanje, cijev, povratno udarna opruga i navlaka
 8. Da bi došlo do opaljenja kod serijskih proizvedenih pištolja marke Glock pritisak na obaraču mora biti:
  1. 3 kg
  2. 2.5 kg
  3. 2 kg
 9. Poluautomatski pištolji marke Glock model 17 i 19 imaju neolučenu cijev?
  1. da
  2. ne
  3. Glock 17 da, Glock 19 ne
 10. Osnovne streljačke vještine su :
  1. okidanje. usmjeravanje, pucanje, povlačenje i nišanjenje
  2. stav, držanje oružja, nišanjenje, okidanje, disanje i amortizacija trzaja
  3. stav, povlačenje, držanje oružja, okidanje, disanje, amortizacija
 11. Šta se podrazumijeva pod pojmom nišanska linija?
  1. linija od prednjeg nišana do mete
  2. linija od zadnjeg do prednjeg nišana
  3. vatrena linija
 12. Šta se pordrazumijeva pod pojmom linija nišanjenja ?
  1. linija od strijelca do mete
  2. linija gađanja
  3. zamišljena linija od oka strijelca kroz zadnji preko prednjeg nišana do nišanske tačke na meti
 13. Osnovne greške u poravnavanju - podešavanju nišana su :
  1. greška pri okidanju
  2. greške po horizontali i vertikali
  3. greške pri kontroli disanja
 14. Kvalitetna osposobljenost u rukovanju vatrenim oružjem postiže se :
  1. usvajanjem potrebnih znanja i vještina
  2. poznavanjem zakonskih propisa i preciznosti
  3. poznavanjem taktičko-tehničkih karakteristika
 15. Dijelovi metka su :
  1. zrno i čahura
  2. zrno, čahura i barutno punjenje
  3. čahura, barutno punjenje, inicijalna kapsula, zrno
 16. Kod metka kalibra 9 x 19mm, broj 19 označava:
  1. dužinu metka
  2. promjer čahure
  3. dužinu čahure
 17. Tri razloga koji prouzrokuju zastoj kod vatrenog oružja, izuzev artiljerijskog?
  1. municija, oružje, udarna igla
  2. neispravno, zaprljano ili oštećeno oružje, oštećen okvir
  3. nestručno rukovanje, oštećena municija, oštećeno ili zaprljano oružje
 18. Pod pojmom stav za gađanje podrazumjeva se :
  1. odnos strijelca i mete pri gađanju
  2. odnos oružja i mete pri gađanju
  3. položaj strijelca pri izvođenju gađanja
 19. Jedninične mjere u kojima se izražava kalibar oružja su:
  1. centimetri i milimetri
  2. centrimetri i inči
  3. inči i milimetri
 20. Pod pojmom poluautomatsko oružje podrazumjevamo:
  1. oružje koje se ručno puni
  2. oružje kod kojeg se za svaki metak povlači okidač
  3. oružje koje jednim povlačenmjem obarača ispali sve metke
Online Testovi

Online test

iz oblasti Oružje