Pitanja iz Psihologije:
 1. NAUKA KOJA PROUČAVA PSIHIČKI ŽIVOT LJUDI I ŽIVOTINJA ZOVE SE:
  1. Anatomija
  2. Psihologija
  3. Sociologija
 2. PSIHOLOŠKA DISCIPLINA KOJA PRUŽA POMOĆ OMLADINI I ODRASLIMA PRI IZBORU I PROMJENI NJIHOVA ZANIMANJA ZOVE SE:
  1. Psihologija profesionalne orjentacije
  2. Klinička psihologija
  3. Kriminalistička psihologija
 3. TEHNIKA PSIHOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA KOJA SE BAVI PRIKUPLJANJEM PODATAKA (STAVOVI, MIŠLJENJE LJUDI O NIZU PITANJA) ZOVE SE:
  1. anketa
  2. posmatranje
  3. eksperiment
 4. GRAFIČKI PRIKAZ INTERPERSONALNIH ODNOSA U GRUPI ZOVE SE:
  1. lay detektor
  2. intervju
  3. sociogram
 5. STANDARDIZOVANI (VEZANI) INTERVJU JE:
  1. razgovor prema unaprijed koncipiranim pitanjima
  2. slobodni razgovor
  3. grupni razgovor
 6. TREĆA FAZA INTEVJUA JE:
  1. pisanje izvještaja
  2. priprema za intervju
  3. vođenje intervjua
 7. UPRAVLJANJE NAŠE MENTALNE AKTIVNOSTI NA OGRANIČEN BROJ DRAŽI ZOVE SE:
  1. kolebanje (fluktuacija) pažnje
  2. daltonizam
  3. pažnja pri opažanju
 8. OSNOVNE (PRIMARNE) EMOCIJE KOJE SE NASLEĐUJU SU:
  1. strah, gnjev, radost i žalost
  2. krivica, kajanje, ponos
  3. ljubomora, mržnja. zavist
 9. DUŠEVNA TJESKOBA, STREPNJA, DUGOTRAJAN STRAH, STRAH OD NEPOZNATOG JE:
  1. fobija
  2. anksiznost
  3. afekti
 10. AKROFOBIJA JE:
  1. strah od vode
  2. strah od visine
  3. strah od ljudi
 11. KINOFOBIJA JE:
  1. strah od kina-pozorišta
  2. strah od pasa
  3. strah od stranaca
 12. KSENOFOBIJA JE:
  1. strah od vatre
  2. strah od stranaca
  3. strah od bolesti
 13. DEMOFOBIJA JE:
  1. strah od gomile svijeta
  2. strah od visine
  3. strah od ludila
 14. EMPATIJA JE:
  1. sposobnost razumijevanja druge osobe, uživljavanje u njena osjećanja
  2. simpatija prema sebi
  3. antipatija prema drugoj osobi
 15. NAJVAŽNIJI DIO OKA, KAO ORGANA VIDA JE:
  1. mrežnjača
  2. rožnjača
  3. beonjača
 16. DALTONIZAM JE:
  1. sljepilo za boje (crvena, zelena)
  2. učenje o Daltonu
  3. noćno sljepilo
 17. ILUZIJE I HALUCINACIJE SU:
  1. poremećaj percepcije, opažanja
  2. čulna adaptacija
  3. pozitivne osobine ličnosti
 18. MOTIV ZA DRUŠTVOM SPADA U:
  1. biološke motive
  2. socialne motive
  3. podsvjesne motive
 19. FRUSTRACIONA TOLERANCIJA JE:
  1. otpornost prema neuspjehu, podnošenje, tolerisanje frustracije
  2. sprečavanje, osujećenje zadovoljstva naših motiva
  3. afektivno ponašanje
 20. NAJTEŽA POSLJEDICA TRAJNIH I INTEZIVNIH FRUSTRACIJA JE:
  1. neuroza
  2. anksiznost
  3. javljanje agresivnosti
 21. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA JE:
  1. razgovor između dvoje i više ljudi
  2. razgovor sa samim sobom
  3. prepreka u komunikaciji
 22. FACIJALNA EKSPRESIJA U KOMUNIKACIJI PREDSTAVLJA:
  1. izraz lica, usmjeravanje pogleda, kontakt očima
  2. izražavanje pokreta ruku i nogu
  3. intimna zona sagovornika
 23. FAZE INTERVIJUA SU:
  1. vođenje intervjua, priprema, pisanje izvještaja
  2. priprema intervjua, vođenje intervjua, pisanje izvještaja
  3. pisanje izvještaja, priprema intervjua, vođenje intervjua
 24. OSOBA ČVRSTOG KARAKTERA:
  1. posjeduje moralne osobine, ali ne i apsolutnu odlučnost da ih primjeni
  2. posjeduje moralne osobine, ali i apsolutnu odlučnost i energičnost da ih primijeni
  3. posjeduje neke moralne osobine, ali nema odlučnost da ih primjeni
 25. SAMOPOUZDANJE I SAMOKRITIČNOST SU OSOBINE KARAKTERA KOJE ZNAČE:
  1. odnos čovjeka prema drugim ljudima
  2. odnos čovjeka prema samom sebi
  3. odnos čovjeka prema radu
 26. SVOJSTVA LIČNOSTI KOJA SE NASLEĐUJU SU:
  1. temperament ličnosti, inteligencija i fizičke osobine
  2. karakter ličnosti
  3. delikventno ponašanje
 27. FRENOLOGIJA JE:
  1. ocjena ličnosti na osnovu oblika lobanje
  2. ocjena ličnosti na osnovu izraza lica
  3. ocjena ličnosti na osnovu crta ruku
 28. NAČIN KOJIM LJUDI KOMUNICIRAJU BEZ RIJEČI, BILO NAMJERNO, BILO NENAMJERNO ZOVE SE:
  1. verbalna komunikacija
  2. neverbalna komunikacija
  3. pisana komunikacija
 29. VJEŠTINE KOMUNICIRANJA MOGU SE NAUČITI:
  1. tačno
  2. nije tačno
  3. svi znaju komunicirati
 30. KOMUNIKACIJA NIJE UVIJEK POD NAŠOM KONTROLOM:
  1. tačno
  2. nije tačno
  3. komunikacija je svjestan akt
 31. KOMUNIKACIJU JE MOGUĆE IZBJEĆI AKO SE OSOBE MOGU VIDJETI:
  1. tačno
  2. nije tačno
  3. moguće je izbjeći neverbalnu komunikaciju
 32. IZRAZ LICA ZA OSNOVNE EMOCIJE (STRAH, GNJEV, RADOST I ŽALOST) JE UROĐEN, NASLEĐUJEMO GA:
  1. tačno
  2. nije tačno
  3. izražavanje emocija je neodređeno
 33. UDALJENOST OD SAGOVORNIKA, INTIMNA ZONA JE:
  1. do 50cm
  2. od 50cm do 1 metra
  3. od 1-3 metra
 34. TIM JE SKUPINA LJUDI KOJI IMAJU ZAJEDNIČKE CILJEVE I KOJI USKLAĐENO DJELUJU DA BI IH OSTVARILI:
  1. nije tačno
  2. tačno
  3. timovi rijetko komuniciraju
 35. NEVERBALNOJ KOMUNIKACIJI NEVERBALNI ZNACI DAJU OKO:
  1. 93% spoznaje
  2. 55% spoznaje
  3. 7% spoznaje
 36. TEMPERAMENT LIČNOSTI JE:
  1. intelektualno svojstvo ličnosti
  2. emocionalno svojstvo ličnosti
  3. moralno-etičko svojstvo
 37. KARAKTER LIČNOSTI JE:
  1. emocionalno svojstvo ličnosti
  2. intelektualno svojstvo ličnosti
  3. moralno svojstvo
 38. STRES JE:
  1. stanje koje utiče na normalno funkcionisanje ličnosti
  2. bolest
  3. psihoterapija
 39. ALARMNA REAKCIJA (STRAH, POVEĆAN KRVNI PRITISAK, POVEĆANO LUČENJE ADRENALINA I SL.) JE:
  1. prva faza stresa
  2. druga faza stresa
  3. treća faza stresa
 40. VRSTE STRESA SU:
  1. iluzije i halucinacije
  2. eurostres i distres
  3. neuroze i psihoze
 41. PTSP (POST TRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ) PREDSTAVLJA:
  1. simptome ponovljenog preživljavanja traumatskog događaja
  2. alkoholizam i narkomanija
  3. asocijalno i delikventno ponašanje
 42. SIGURNOSNA KULTURA JE PITANJE:
  1. stručnih osoba
  2. svakodnevnog života
  3. posebnih prilika
 43. U PSIHOLOŠKE MJERE POBOLJŠANJA SIGURNOSTI NE SPADA:
  1. svjesnost
  2. ravnodušnost
  3. prevencija
 44. NAJČEŠĆE SE KOMUNICIRA NEVERBALNIM ZNACIMA:
  1. tačno
  2. nije tačno
  3. komunikaciju je moguće izbjeći
 45. PRIGOVOR JE:
  1. Tok komunikacije
  2. Primjedba na kršenje pravila
  3. Korišćenje emocija
 46. BRAINSTORMING JE:
  1. traganje za novim idejama
  2. slijeđenje autoriteta
  3. dokazivanje u komunikaciji
 47. OZNAČITE NAJVAŽNIJI ELEMENT DOBRE KOMUNIKACIJE:
  1. slijeđenje vlastitih uvjerenja
  2. emocionalnost
  3. pažljivo slušanje drugog
 48. GREŠKA KRIVOG OBRAZLOŽENJA JE:
  1. greška irelevantnog dokaza
  2. greška primjera
  3. greška nelogičnosti
 49. SPORNO PITANJE JE:
  1. neslaganje oko činjenica
  2. subjektivnost
  3. netačnost iskaza
 50. NAČELO KONTRADIKTORNOSTI ZNAČI:
  1. monolog
  2. društvena moć
  3. treba slušati i drugu stranu
Online Testovi

Online test

iz oblasti Oružje