Pitanja iz Kriminalistike:
 1. INDICIJE SU:
  1. osnovana sumnja
  2. osnovi sumnje
  3. predpostavke
 2. INDICIJE MOŽEMO PRIKUPITI:
  1. uviđajem
  2. pretresom stana i lica
  3. sve navedeno je tačno
 3. ALIBI JE:
  1. odsutnost sa mjesta izvršenja krivičnog djela
  2. odsutnost sa mjesta izvršenja u vrijeme izvršenja krivičnog djela
  3. odsutnost u vrijeme izvršenja krivičnog djela
 4. PRISISTVO NA MJESTU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA JE:
  1. indicija
  2. verzija
  3. ništa od navedenog nije tačno
 5. DO TAČNE VERZIJE SE DOLAZI:
  1. samo pomoću materijalnih dokaza
  2. slobodnom procjenom
  3. na bilo koji način
 6. ZLATNA PITANJA U KRIMINALISTIČKOM RADU ZNAČAJNA SU:
  1. da se razjasni kriminalni događaj
  2. da se planiraju verzije
  3. sve navedeno je tačno
 7. ODGOVOROM NA ZLATNO PITANJE "KAKO" UTVRDIT CE SE:
  1. sredstvo izvršenja
  2. motiv izvršenja
  3. način izvršenja
 8. UVIĐAJ JE:
  1. posebna istražna radnja
  2. operativno taktička mjera i radnja
  3. istražna ranja
 9. UVIĐAJ SE VRŠI:
  1. samo na mjestu zločina
  2. na mjestu gdje se pronađu tragovi i predmeti krivičnog djela
  3. sve navedeno je tačno
 10. UVIĐAJ ČE IZVRŠITI:
  1. ovlašteno službeno lice
  2. ovlašteno službeno lice nakon što obajesti tužioca
  3. u hitnim slučajevima zaštitar-čuvar
 11. OSIGURANJE LICA MJESTA IZVRŠIT ĆE:
  1. samo ovlašteno službeno lice
  2. čuvar-zaštitar ako prvi dođe na lice mjesta
  3. građanin koji se zatekne na licu mjesta
 12. NA LICU MJESTA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA MOGU SE PRONAĆI:
  1. tragovi krivičnog djela
  2. samo sredstva izvršenja
  3. sve navedeno je tačno
 13. PRILIKOM OSIGURANJA LICA MJESTA TREBA POSTUPITI NA SLEDEĆI NAČIN:
  1. ne vršiti pomjeranje, uništavanje tregova i predmeta
  2. tragove sačuvati od propadanja
  3. sve navedeno je tačno
 14. LIČNI OPIS JE:
  1. opis odjeće i obuće lica
  2. opis udova lica
  3. slika jednog lica izražena riječima
 15. POMOĆU LIČNOG OPISA LICE SE MOŽE:
  1. osuditi
  2. pronaći i identifikovati
  3. spriječiti u izvršenju krivičnog djela
 16. TRAGOVE KRIVIČNOG DJELA MOŽEMO NAĆI:
  1. samo na otvorenom prostoru
  2. na licu mjesta izvršenja krivičnog djela, bez obzira gdje se to mjesto nalazi
  3. samo u zatvorenom prostoru
 17. TRAGOVE KRIVIČNOG DJELA MOŽEMO NAĆI NA OSOBAMA I TO:
  1. izvršiocu krivičnog djela, svjedoku izvršenja krivičnog djela, i na žrtvi krivičnog djela
  2. samo izvršiocu krivičnog djela
  3. na osobama nemožemo naći tragove krivičnog djela
 18. U OBEZBJEĐENO LICA MJESTA IZVRŠENOG KRIVIČNOG DJELA, IZUZETNO, DOZVOLJENO JE UĆI:
  1. radi sprečavanja otuđenja tragova krivičnog djela
  2. ako nam to odobri predpostavljeni rukovodilac
  3. radi zaštite tragova krivičnog djela od propadanja
 19. NAJVEĆU DOKAZNU VRIJEDNOST IMAJU:
  1. tragovi ljudskog porijekla
  2. tragovi životinjskog porijekla
  3. svi tragovi imaju istu dokaznu vrijednost
 20. TRAGOVE KRIVIČNOG DJELA MOŽEMO NAĆI NA SREDSTVU IZVRŠENJA:
  1. tačno
  2. netačno
  3. tačno, ukoliko je krivično djelo izvršeno vaternim ili hladnim oružjem
 21. PREMA PORIJEKLU TRAGOVE DIJELIMO NA:
  1. tragove čovječijeg porijekla, biljnog porijekla, životinjskog porijekla, tragove predmeta i tragove dejstava sile
  2. vidljive tragove i nevidljive tragove
  3. nevidljive tragove i mikrotragove
 22. TRAGOVE KRIVIČNOG DJELA DOZVOLJENO JE POMJERITI:
  1. ne, ni u kom slučaju
  2. da ako nam je to odobrio predpostavljeni rukovodilac
  3. da, ako ćemo pomjeranjem, trag sačuvati od propadanja ili uništenja
 23. NEKI OD NAJČEŠĆIH NAČINA IZMJENE SADRŽAJA ORIGINALNOG DOKUMENTA SU:
  1. radiranje, brisanje i dopisivanje
  2. blindiranje
  3. magnetisanje
 24. DALI SE TRAGOVI KRIVIČNOG DJELA MOGU PRONAĆI NA VIŠE ODVOJENIH LOKACIJA?
  1. ne
  2. da
  3. da, ukoliko je krivično djelo izvršeno od strane više osoba
 25. POD POJMOM BRISANJA DOKUMENTA PODRAZUMJEVA SE UKLANJANJE TEKSTA ILI DETALJA NEKIM KEMIJSKIM SREDSTVOM ILI OTAPALOM ?
  1. netačno
  2. tačno
  3. tačno, ukoliko brisani dokument ima više stranca
 26. POD POJMOM DOPISIVANJE PORDRAZUMIJEVA SE:
  1. izmjena prvobitnog sadržaja teksta unošenjem novih slova, brojeva, riječi ili drugih oznaka
  2. uklanjanje dijela teksta nekim sredstvom za brisanje
  3. izlaganje dokumenta vremenskim uticajima, u cilju izazivanja promjena na njima
 27. PREMA VIDLJIVOSTI TRAGOVE DIJELIMO NA:
  1. slabo vidljive i dobro vidljive
  2. vidljive i nevidljive
  3. poluvidljive i potpuno vidljive
 28. TRAGOVE KRIVIČNOG DJELA MORAMO OBEZBJEDITI I SAČUVATI:
  1. do dolaska ovlaštene službene osobe koja će obezbijediti lice mjesta
  2. do završetka vršenja uviđaja
  3. do dolaska tužioca na lice mjesta izvršenog krivičnog djela
 29. DALI SE TRAGOVI KRIVIČNOG DJELA MOGU PRONAĆI NA IZVRŠIOCU KRIVIČNOG DJELA?
  1. da
  2. da, ukoliko se radi o tragovima čoviječijeg porijekla
  3. ne
 30. NEKI OD NAJČEŠĆIH NAČINA IZMJENE SADRŽAJA ORIGINALNOG DOKUMENTA SU:
  1. doštampavanje, pranje, zamjena listova ili dijelova dokumenta
  2. blindiranje
  3. magnetisanje
Online Testovi

Online test

iz Kriminalistike