KRIMINALISTIKA

je nauka koja se bavi pronalaženjem i usavršavanjem najpogodnijih metoda i sredstava za otkrivanje i razjašnjavanje krivičnih djela, otkrivanje, hvatanje i provođenje krivičnih sankcija njihovih učinilaca, osiguranje i fiksiranje svih dokaza radi utvrđivanja istine kao i da se spriječi kriminalitet.

PODJELA KRIMINALISTIKE:

UVIĐAJ

je istražna radnja koju vrši Ovlašteno Službeno Lice nakon što obavjesti Tužioca, radi se onda kada je izvršeno krivično djelo, ili kada nije krivično djelo a na prvi pogled izgleda da jeste.

RADNJA UVIĐAJA:


Obezbjeđenje lica mjesta izvršit će zaštitar , odnosno čuvar ukoliko dođe prvi na lice mjesta izvršenog krivičnog djela i isto će obezbjeđivati do dolaska ovlaštene službene osobe - Policije

MJERE RADNJE ZA OSIGURANJE MJESTA KRIVIČNOG DJELA:


Izuzetno dozvoljeno je ući u obezbijeđeno lice mjesta radi:

INDICIJE

su osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo, odnosno da je određeno lice izvršilac istog. Indicije nam služe za planiranje verzija, do tačne verzije dolazi se samo pomoću materijalnih dokaza.

Zlatna pitanja Kriminalistike značajna su u kriminalističkom radu a odgovorom najedno od njih "kako" utvrdit ćemo način izvršenja krivičnog djela. ( šta, ko, kada, gdje, sčim, kako itd )

TRAGOVI U KRIMINALISTICI

predstavljaju ljudskim okom vidljive ili nevidljive promjene u vanjskom svijetu nastale djelovanjem čovjeka, životinje, ili nekog predmeta prilikom izvršenja ili u vezi sa izvršenjem krivičnog djela.

TRAGOVI SE MOGU PRONAĆI NA:

PODJELA TRAGOVA:

Svi tragovi imaju istu dokaznu vrijednost.

Neki od najčešće korištenih načina izmjene sadržaja originalnog dokumenta:


Radiranje je izmjena sadržaja orginalnog dokumenta mehaničim putem   ( oštri predmeti, gumice, žileti, noževi i sl, )

Brisanje je izmjena sadržaja orginalnog dokumenta upotrebom nekog hemiskog sredstva.